Ko govorimo o ideji naše analize Aniveri kot preventivnega pregleda, vedno govorimo o čim zgodnejšem prepoznavanju zdravstvenih okvar, da bi lahko preventivno ukrepali in preprečili kronični stres. Toda kaj pravzaprav stoji za konceptom “preventivne medicine” in zakaj se zdi, da ima preventiva v našem zahodnem svetu in zlasti v sektorju malih živali še vedno nizko