Še preden se lahko začne dejanski postopek analize, je treba dobro premisliti, kateri vzorčni material je najprimernejši za posamezen namen analize. Zakaj so se pri analizi Aniveri odločili za lase kot najprimernejši testni material? Harald Hagendorfer, namestnik generalnega direktorja in vodja “Special Analytics” pri Ortho-Analytic, prikazuje razlike med različnimi vzorčnimi materiali. V medicinski diagnostiki se