odtis

Aniveri GmbH
Glavna ulica 102
8401 Kalsdorf pri Gradcu
office@aniveri.com
Generalni direktor: Markus Nachbagauer
FN 533540v
Sedež: Kalsdorf pri Gradcu

Zavrnitev odgovornosti:

1. Vsebina spletne ponudbe

Avtor ne prevzema nikakršne odgovornosti za aktualnost, pravilnost, popolnost ali kakovost navedenih informacij. Odškodninski zahtevki zoper avtorja v zvezi z materialno ali nematerialno škodo, povzročeno zaradi uporabe ali neuporabe posredovanih informacij ali zaradi uporabe nepravilnih ali nepopolnih informacij, so načeloma izključeni, razen če se lahko dokaže, da je avtor ravnal naklepno ali grobo. krivda malomarnosti obstaja. Vse ponudbe so nezavezujoče. Avtor si izrecno pridržuje pravico do spremembe, dopolnitve ali izbrisa delov strani ali celotne ponudbe brez predhodnega obvestila ali do začasne ali trajne prekinitve objave.

2. Reference in povezave

V primeru neposrednega ali posrednega sklicevanja na zunanja spletna mesta (povezave), ki so izven področja odgovornosti avtorja, bi odgovornost nastopila le, če bi bil avtor seznanjen z vsebino in bi bilo tehnično možno in smiselno prepreči uporabo v primeru nezakonite vsebine. Avtor izrecno izjavlja, da na povezanih straneh v času, ko je bila povezava ustvarjena, ni bilo zaznati nezakonite vsebine. Avtor nima nikakršnega vpliva na sedanji in prihodnji dizajn, vsebino ali avtorstvo povezanih/povezanih strani. Zato se s tem izrecno distancira od vseh vsebin na vseh povezanih/povezanih straneh, ki so bile spremenjene po ustvarjanju povezave. Ta izjava velja za vse povezave in reference na naši lastni spletni strani ter za vnose tretjih oseb v knjigah gostov, na forumih za razprave in na poštnih seznamih, ki jih vzpostavi avtor. Za nezakonito, nepravilno ali nepopolno vsebino, predvsem pa za škodo, nastalo zaradi uporabe ali neuporabe teh informacij, odgovarja izključno ponudnik strani, na katero se sklicuje, ne pa oseba, ki se na zadevno objavo zgolj sklicuje preko povezav.

3. Zakon o avtorskih pravicah in blagovnih znamkah

Avtor si prizadeva spoštovati avtorske pravice fotografij, grafik, zvočnih dokumentov, video sekvenc in besedil, uporabljenih v vseh objavah, za uporabo fotografij, grafik, zvočnih dokumentov, video sekvenc in besedil, ki jih je ustvaril sam, ali za uporabo nelicenčnih fotografij, grafike, zvočne dokumente, video sekvence in dostopna besedila. Za vse blagovne znamke in blagovne znamke, ki so omenjene na spletnem mestu in so morda zaščitene s strani tretjih oseb, veljajo brez omejitev določbe veljavne zakonodaje o blagovnih znamkah in lastninske pravice zadevnega registriranega lastnika. Sklepa, da blagovne znamke niso zaščitene s pravicami tretjih oseb, ne bi smeli izpeljati zgolj na podlagi omembe! Avtorske pravice za objavljene predmete, ki jih ustvari avtor sam, ostanejo izključno avtorju strani. Podvajanje ali uporaba takih fotografij, grafik, zvočnih dokumentov, video sekvenc in besedil v drugih elektronskih ali tiskanih publikacijah ni dovoljeno brez izrecnega soglasja avtorja.

4. Pravna veljavnost te izjave o omejitvi odgovornosti

To zavrnitev odgovornosti je treba obravnavati kot del spletnega mesta, s katerega je prišlo do sklicevanja na to stran. Če deli ali posamezne formulacije tega besedila ne ustrezajo, ne ustrezajo več ali popolnoma ne ustrezajo veljavnemu pravnemu položaju, ostanejo preostali deli dokumenta vsebinsko in veljavno nespremenjeni.

Avtorji fotografij:

shutterstock.com, pixabay.com, rawpixel.com