Impressum

Aniveri GmbH
Hauptstraße 102
8401 Kalsdorf bei Graz
office@aniveri.com
Generalni direktor: Markus Nachbagauer
FN 533540v
Sedež podjetja: Kalsdorf bei Graz

Izjava o omejitvi odgovornosti:

1. Vsebina spletne ponudbe

Avtor si pridržuje pravico, da ne odgovarja za aktualnost, pravilnost, popolnost ali kakovost posredovanih informacij. Odškodninski zahtevki do avtorja v zvezi z materialno ali nematerialno škodo, ki je nastala zaradi uporabe ali neuporabe ponujenih informacij ali zaradi uporabe nepravilnih ali nepopolnih informacij, so izključeni, razen če se dokaže, da je avtor ravnal namerno ali iz hude malomarnosti. Vse ponudbe se lahko spremenijo in niso zavezujoče. Avtor si izrecno pridržuje pravico, da brez predhodnega obvestila spremeni, dopolni ali izbriše dele strani ali celotno ponudbo ali da začasno ali trajno prekine objavo.

2. Sklici in povezave

V primeru neposrednega ali posrednega sklicevanja na zunanja spletna mesta (povezave), ki so izven področja odgovornosti avtorja, bi odgovornost nastopila le, če bi bil avtor seznanjen z vsebino in bi bilo tehnično možno in smiselno prepreči uporabo v primeru nezakonite vsebine. Avtor izrecno izjavlja, da na povezanih straneh v času, ko je bila povezava ustvarjena, ni bilo zaznati nezakonite vsebine. Avtor nima nikakršnega vpliva na sedanjo in prihodnjo obliko, vsebino ali avtorstvo povezanih strani. Zato se s tem izrecno distancira od vseh vsebin na vseh povezanih straneh, ki so bile spremenjene po ustvarjanju povezave. Ta izjava velja za vse povezave in sklice na naši lastni spletni strani ter za vnose tretjih oseb v knjigah gostov, na forumih za razprave in na poštnih seznamih, ki jih vzpostavi avtor. Za nezakonito, nepravilno ali nepopolno vsebino, predvsem pa za škodo, nastalo zaradi uporabe ali neuporabe teh informacij, odgovarja izključno ponudnik strani, na katero se sklicuje, ne pa oseba, ki se na zadevno objavo zgolj sklicuje preko povezav.

3. Zakon o avtorskih pravicah in blagovnih znamkah

Avtor si prizadeva spoštovati avtorske pravice fotografij, grafik, zvočnih dokumentov, video sekvenc in besedil, uporabljenih v vseh objavah, uporabljati fotografije, grafike, zvočne dokumente, video sekvence in besedila, ki jih je ustvaril sam, ali uporabljati fotografije, grafike, zvočne dokumente, video sekvence in besedila brez licence. Za vse blagovne znamke, ki so omenjene na spletnem mestu in so morda zaščitene s strani tretjih oseb, veljajo brez omejitev določbe veljavne zakonodaje o blagovnih znamkah in lastninske pravice zadevnega registriranega lastnika. Sklepa, da blagovne znamke niso zaščitene s pravicami tretjih oseb, se ne sme izpeljati zgolj na podlagi omembe! Avtorske pravice za objavljene predmete, ki jih ustvari avtor sam, ostanejo izključno avtorju strani. Podvajanje ali uporaba takih fotografij, grafik, zvočnih dokumentov, video sekvenc in besedil v drugih elektronskih ali tiskanih publikacijah ni dovoljeno brez izrecnega soglasja avtorja.

4. Pravna veljavnost te izjave o omejitvi odgovornosti

To zavrnitev odgovornosti je treba obravnavati kot del spletnega mesta, s katerega je prišlo do sklicevanja na to stran. Če deli ali posamezne formulacije tega besedila ne ustrezajo, ne ustrezajo več ali ne ustrezajo popolnoma veljavnemu pravnemu položaju, ostanejo preostali deli dokumenta vsebinsko in veljavno nedotaknjeni.

Avtorji fotografij:

shutterstock.com, pixabay.com, rawpixel.com