Ko govorimo o ideji naše analize Aniveri kot preventivnega pregleda, vedno govorimo o čim zgodnejšem prepoznavanju zdravstvenih okvar, da bi lahko preventivno ukrepali in preprečili kronični stres. Toda kaj pravzaprav stoji za konceptom “preventivne medicine” in zakaj se zdi, da ima preventiva v našem zahodnem svetu in zlasti v sektorju malih živali še vedno nizko prednost? 

Pojma bolezen in preventiva

Preden podrobno obravnavamo izraz “preventivna medicina”, je treba pojasniti definicijo “bolezni” per se. Bolezen ali bolezen je »motnja normalnih telesnih in duševnih funkcij, ki doseže stopnjo, ki subjektivno ali objektivno zaznavno negativno vpliva na delovanje in dobro počutje živega bitja.« (Medical experts at DocCheck, 2022). O bolezni torej govorimo šele, ko je življenjski slog človeka ali živali opazno znotraj ali zunaj opazno omejen in je posledično okrnjeno njihovo počutje. Po učbeniku Preventiva in krepitev zdravja preventiva, previdnost, profilaksa ali preventiva vključuje vse pristope, ki »imajo cilj preprečiti pojav bolezni in s tem zmanjšati njihovo širjenje ter zmanjšati njihove učinke.« (Hurrelmann et al., 2014) Hurrelmannu et al. (2014) se zdi ključno »potisniti ali popolnoma odpraviti« vzroke za nastajajoče bolezni.

Nemško združenje za prehransko medicino in preventivo (DGNP) pa preventivno medicino opisuje kot »ključ do zdravja zdravih in bolnih« ter poudarja tudi pomen individualnosti: »Pri preventivni medicini gre za analizo posameznih človeških dejavnikov tveganja […] za spodbujanje zdravega vedenja.« (Nemško združenje za prehransko medicino in preventivo, 2021) Analiza Aniveri temelji prav na tem konceptu z uporabo celovitih podatkov in laboratorijska analiza vzorca las ICP-MS (masna spektrometrija z induktivno sklopljeno plazmo) filtrira posamezne vire nevarnosti, v tem primeru obremenitve s toksini ali pomanjkanje hranil. V skladu s tem lahko lastniki živali na ta način optimizirajo hranjenje in druge vidike vsakdanjega življenja svojih štirinožnih prijateljev, tj. »spodbujajo vedenje v skladu z zdravjem«, kot predlaga DGNP (2021).

Vrste preventive: Razvrstitev analize Aniveri

V skladu z DGNP (2021) se v preventivni medicini razlikujejo tri različne vrste preventive. Pri primarni preventivi gre za ohranjanje zdravja in preprečevanje bolezni. Morebitne vzroke zdravstvenih omejitev je treba odkriti čim prej, še preden poškodbe ali bolezni dejansko nastanejo. Ta vrsta je torej usmerjena predvsem v zdrava bitja. Pri sekundarni preventivi pa gre za preprečevanje napredovanja bolezni oziroma njeno čim zgodnejše prepoznavanje. Potek bolezni se ne sme poslabšati ali se celo pokazati kot kronična omejitev. Terciarna preventiva pa je namenjena preprečevanju poslabšanja ali napredovanja že manifestirane bolezni, kot je napad tumorja.

Analizo Aniveri lahko načeloma pripišemo primarni preventivi. Prvič, laboratorijska analiza ICP-MS zagotavlja pregled obremenitve s toksini in oskrbe s hranili v zadnjih šestih do devetih mesecih. V kombinaciji z zabeleženimi podatki o živalih, kot so pasma, telesna konstitucija ali raven aktivnosti, je mogoče identificirati prej nevidne korelacije in asimetrije. Če upoštevamo celoten ekosistem okoli živega bitja, lahko na podlagi nekaj parametrov sklepamo na primer o geografskem okolju ali kakovosti pitne vode. Rezultati analiz se izkažejo za dragocen pripomoček predvsem za individualno prilagoditev oziroma optimizacijo hranjenja. Hranjenje glede na potrebe igra bistveno vlogo, zlasti za (črevesno) zdravje živali. Analizo dlake Aniveri lahko uporabimo tudi pri živalih, ki že imajo zdravstvene težave. Ker, kot je bilo že poudarjeno v nekaterih naših prejšnjih člankih, DGNP (2021) tudi poudarja, da tako imenovane “pogoste bolezni”, kot so debelost (prekomerna telesna teža), arterioskleroza, sladkorna bolezen, tumorske bolezni in številne druge, nenehno naraščajo – in ne samo na področju človeka. Za boj proti temu mora biti v ospredju celostni pristop.

pomembnost ohranjanja zdravja

»Vsak človek (zdrav in bolan) ima koristi od preventivne medicine – ker je preprečiti bolje kot zdraviti […]« – glede na Nemško združenje za prehransko medicino in preventivo (2021) na svoji spletni strani. Pandemija korone je še bolj v ospredje potisnila zamisel o previdnosti, saj je cilj postal prehiteti in preprečiti morebitno okužbo. Kljub temu se zase in za naše štirinožce navadno odpravimo k strokovnim (veterinarskim) zdravnikom šele, ko že obstajajo zdravstvene omejitve. Medicina se danes še vedno ukvarja predvsem s tem, kako zdraviti nastajajoče bolezni in simptome, ne pa kako jih preprečiti.

Zlasti nove tehnologije, kot so umetna inteligenca in aplikacije, ki temeljijo na podatkih, v kombinaciji z znanstveno natančnostjo lahko naredijo izračunljivo vsako neravnovesje v zdravju posameznika. Skupaj z drugimi diagnostičnimi metodami in strokovnim znanjem veterinarjev bi morala biti analiza Aniveri kot digitalno orodje za spremljanje in preventivni pregled prvi korak stran od sistema bolezni k zdravstvenemu sistemu.

Seznam virov:

Medicinski strokovnjaki pri DocCheck. (2022, 4. marec). Bolezen – DocCheck. DocCheck Flexicon. Pridobljeno 14. februarja 2023 s https://flexikon.doccheck.com/de/Krankheit

Hurrelmann, K., Klotz, T. & Haisch, J. 2014. Učbenik o preventivi in krepitvi zdravja (4., v celoti prenovljen). Hogrefe AG.

Nemško združenje za prehransko medicino in preventivo. 2021. Opredelitev preventivne medicine. dgnp.de. Pridobljeno 14. februarja 2023 s https://www.dgnp.de/wir-ueber-uns/definition-der-praeventionsmedizin.html

Špork, P (2022, 28. januar). preventivna medicina: Kako zdravimo bolezni, preden se razvijejo. ReefReporter. Pridobljeno 14. februarja 2023 s https://www.riffreporter.de/de/wissen/praevention-medizin-frueh-behandeln-leben-in-gesundheit